GO! De Wissel

6 Pijlers

 

1 school

Uit een vruchtbare samenwerking tussen GO! medisch pedagogisch instituut Sterrebos en GO! basisschool Ring is GO! De Wissel geboren. GO! De Wissel is een vestigingsplaats voor leerlingen van het buitengewoon basisonderwijs die school lopen binnen het kader van het gewoon onderwijs.

  • GO! De Wissel: één in verscheidenheid

 

 

BUITEN-GEWOON buitengewoon onderwijs

 

 

– kwaliteitsvol
– aanbod op maat
– vertrekken vanuit talenten en noden
– persoonlijk uitgestippeld traject
– samenwerking tussen alle partners

Ook als het moeilijk gaat, trekken we de trein terug op gang en zetten we je op het juiste spoor.

 

 

Samen leren

 

 

– aangepaste didactische begeleiding
– breed onderwijsaanbod
– maximale ontplooiing
– sturen, steunen en stimuleren

Inclusie: onze leerlingen volgen samen les met de leerlingen van het gewoon onderwijs.

 

 

Samen leven

 

 

– warm onthaal
– gastvrij
– uitnodigende leer- & leefomgeving
– open cultuur

GO! De Wissel biedt onderwijs vanuit de overtuiging dat elk kind recht heeft om er bij te horen.

 

 

Elke dag

 

 

– Taal: lezen
– Wiskunde
– Muzische vorming
– Bewegen
– STEM: Science Technics Engineering Mathematics
– Wereldoriëntatie

Samen les op een dagelijkse basis

 

 

Toekomstgericht

 

 

Een realistisch streven naar:

  • terugkeer naar het gewoon basisonderwijs
  • overstap naar het secundair onderwijs