TYPE

Je kan in GO! De Wissel terecht met kinderen die aangepast onderwijs nodig hebben:

basisaanbod  
   

Het buitengewoon onderwijs is er voor leerlingen die leermoeilijkheden hebben in het gewone onderwijs of die een (lichamelijke of mentale) beperking hebben die een aangepaste leefomgeving vereist. Het buitengewoon onderwijs maakt gebruik van ge├»ndividualiseerde programma’s die rekening houden met de behoeften en het leerritme van elke leerling.
Hoe wij dit concreet in praktijk brengen, vind je onder onze visie.