Wissel 1

De Wissel 1: onderbouw 6, 7-jarigen Streefdoel: terug aansluiten bij het gewoon basisonderwijs

Wissel 2

De Wissel 2 middenbouw Leeftijd +/- 8, 9 jaar Streefdoel: terug aansluiten bij het gewoon basisonderwijs

Wissel 3

De Wissel 3 bovenbouw Leeftijd 10, 11 jaar met een behoorlijk IQ, leerlingen waarvan we de terugkeer naar het gewoon onderwijs of de doorstroom naar het secundair onderwijs haalbaar achten.